Accura
Tesse
Secretariaatsbureau
home
algemeen
tekstbeheer
secretarieel
financieel
informatie
portfolio
contact
voorwaarden
(C) AccuraTesse
tekstverwerking
Uw correspondentie, rapport, nieuwsbrief of clubblad werken wij in uw huisstijl vakkundig uit. Aflevering geschiedt via email, op diskette, cd of op uw eigen briefpapier.

redigeren- en vormgeven van teksten
Wij kijken uw eigen gemaakte stukken na op consequent taalgebruik, opmaak en vormgeving.

procedures, handleidingen en productbeschrijvingen
Heeft u lange tijd geaarzeld om bepaalde procedures in uw bedrijf te beschrijven?
Heeft u een handleiding voor een nieuw product nodig of een nieuwe productbeschrijving?

Wij helpen u graag.