Accura
Tesse
Secretariaatsbureau
home
algemeen
tekstbeheer
secretarieel
financieel
informatie
portfolio
contact
voorwaarden
(C) AccuraTesse
Wijkontwikkelingsmaatschappij de Laares (WOM)
Officemanager, voeren van secretariaat ten behoeve van de directie.

Visser & de Graef
Voor klanten van Visser & de Graef zijn sjablonen voor nieuwsbrieven en/of correspondentie ontwikkeld.

Stichting leerplanontwikkeling (SLO) O.a. inbrengen enquetegegevens in SPSS, op locatie ondersteuning van de afdeling BEZ, opmaakwerkzaamheden in huisstijl van diverse publicaties, zoals gids voor onderwijsmethoden (www.leermiddelenplein.nl), modules voor PSO en LWOO en het tijdschrift Bedrijvige Talen (www.slo.nl).

Naviva Kraamzorg
Notuleren van vergaderingen.

ROC van Twente
Uitwerken van ingesproken interviews.

Stichting Kinderopvang Enschede (SKE)
Voeren van secretariaat van de Interne Bezwaren Commissie functie-loongebouw.

Brummer & Partners, marktcommunicatie
Verzenden van een mailing.

Provincie Overijssel
Redigeren en opmaak van ambtshalve wijzigingen van beschikkingen in het kader van de Wet milieubeheer.

DNL-contact
Verrichten van marktonderzoek voor detachering van Duitsland naar Nederland
Vertalingen Duits - Nederlands.

ELN
Op locatie voeren van de financiŽle administratie.

Kapservice Kornet
Opzetten en voeren van het secretariaat van een Duitse firma, startend op de
Nederlandse markt. Vertalen van de Duitse folder.

Samenwerkende artsenlaboratoria
Uitwerken van ingesproken teksten.

En verder:
Bureau Everink
Career Center Twente
Dr. Marius Janson
Marktlink
TU Delft
Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren